کمترین: 
2.79
بیشترین: 
2.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.81 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 00:00","price":2.81},{"date":"1396/05/17 01:00","price":2.8},{"date":"1396/05/17 02:00","price":2.81},{"date":"1396/05/17 03:00","price":2.8},{"date":"1396/05/17 06:00","price":2.81},{"date":"1396/05/17 10:00","price":2.82},{"date":"1396/05/17 13:08","price":2.83},{"date":"1396/05/17 14:08","price":2.82},{"date":"1396/05/17 14:32","price":2.83},{"date":"1396/05/17 15:00","price":2.81},{"date":"1396/05/17 16:08","price":2.82},{"date":"1396/05/17 16:32","price":2.81},{"date":"1396/05/17 17:32","price":2.8},{"date":"1396/05/17 18:32","price":2.79},{"date":"1396/05/17 19:08","price":2.8},{"date":"1396/05/17 20:32","price":2.82},{"date":"1396/05/17 23:32","price":2.81}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398