کمترین: 
1.6
بیشترین: 
1.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 00:00","price":1.63},{"date":"1396/05/17 09:00","price":1.62},{"date":"1396/05/17 11:32","price":1.63},{"date":"1396/05/17 15:32","price":1.62},{"date":"1396/05/17 16:32","price":1.61},{"date":"1396/05/17 17:08","price":1.62},{"date":"1396/05/17 17:32","price":1.61},{"date":"1396/05/17 18:08","price":1.6},{"date":"1396/05/17 19:08","price":1.61},{"date":"1396/05/17 19:32","price":1.6},{"date":"1396/05/17 20:32","price":1.63},{"date":"1396/05/17 23:32","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398