کمترین: 
1025
بیشترین: 
1028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1028 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 13:00","price":1025},{"date":"1396/05/16 13:00","price":1025},{"date":"1396/05/16 13:10","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398