قیمت کرون سوئد در تاریخ 16 مرداد 1396

کمترین: 
468
بیشترین: 
469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 468 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 13:00","price":469},{"date":"1396/05/16 13:00","price":469},{"date":"1396/05/16 13:10","price":468}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397