کمترین: 
3989
بیشترین: 
3991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3989 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:50","price":3990},{"date":"1396/05/16 12:45","price":3989},{"date":"1396/05/16 13:00","price":3991},{"date":"1396/05/16 13:10","price":3989}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398