کمترین: 
4990
بیشترین: 
4995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4990 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:50","price":4995},{"date":"1396/05/16 12:00","price":4993},{"date":"1396/05/16 12:00","price":4993},{"date":"1396/05/16 12:45","price":4992},{"date":"1396/05/16 12:50","price":4991},{"date":"1396/05/16 13:00","price":4992},{"date":"1396/05/16 13:00","price":4992},{"date":"1396/05/16 13:10","price":4991},{"date":"1396/05/16 13:15","price":4990}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398