کمترین: 
3061
بیشترین: 
3068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3061 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:40","price":3068},{"date":"1396/05/16 11:50","price":3067},{"date":"1396/05/16 12:00","price":3066},{"date":"1396/05/16 12:00","price":3066},{"date":"1396/05/16 12:20","price":3065},{"date":"1396/05/16 12:45","price":3064},{"date":"1396/05/16 12:50","price":3062},{"date":"1396/05/16 13:00","price":3063},{"date":"1396/05/16 13:00","price":3063},{"date":"1396/05/16 13:10","price":3062},{"date":"1396/05/16 15:00","price":3061},{"date":"1396/05/16 15:00","price":3061}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398