کمترین: 
374500
بیشترین: 
375500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 374500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:36","price":375500},{"date":"1396/05/16 13:06","price":375000},{"date":"1396/05/16 13:24","price":374500}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399