کمترین: 
633500
بیشترین: 
634000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 634000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:36","price":633500},{"date":"1396/05/16 16:06","price":634000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398