کمترین: 
477
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 478 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:15","price":478},{"date":"1396/05/16 11:50","price":477},{"date":"1396/05/16 12:40","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398