کمترین: 
1047
بیشترین: 
1049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1047 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 11:15","price":1049},{"date":"1396/05/16 12:30","price":1048},{"date":"1396/05/16 15:00","price":1047},{"date":"1396/05/16 15:00","price":1047}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398