کمترین: 
3815
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3815 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 10:50","price":3820},{"date":"1396/05/16 11:45","price":3819},{"date":"1396/05/16 11:50","price":3818},{"date":"1396/05/16 12:10","price":3817},{"date":"1396/05/16 12:45","price":3816},{"date":"1396/05/16 14:10","price":3815}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398