کمترین: 
3088
بیشترین: 
3097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3088 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 10:15","price":3097},{"date":"1396/05/16 11:15","price":3096},{"date":"1396/05/16 11:50","price":3095},{"date":"1396/05/16 12:15","price":3094},{"date":"1396/05/16 12:45","price":3093},{"date":"1396/05/16 12:50","price":3091},{"date":"1396/05/16 13:00","price":3092},{"date":"1396/05/16 13:00","price":3092},{"date":"1396/05/16 13:10","price":3091},{"date":"1396/05/16 13:15","price":3090},{"date":"1396/05/16 15:00","price":3088},{"date":"1396/05/16 15:00","price":3088}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399