کمترین: 
1107
بیشترین: 
1114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1109 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 10:15","price":1114},{"date":"1396/05/16 11:15","price":1111},{"date":"1396/05/16 11:30","price":1112},{"date":"1396/05/16 11:40","price":1111},{"date":"1396/05/16 11:50","price":1110},{"date":"1396/05/16 12:15","price":1109},{"date":"1396/05/16 12:40","price":1108},{"date":"1396/05/16 12:50","price":1107},{"date":"1396/05/16 13:00","price":1108},{"date":"1396/05/16 13:00","price":1108},{"date":"1396/05/16 13:10","price":1107},{"date":"1396/05/16 15:00","price":1108},{"date":"1396/05/16 15:00","price":1108},{"date":"1396/05/16 15:10","price":1109}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398