کمترین: 
1181000
بیشترین: 
1184000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1184000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 10:10","price":1182000},{"date":"1396/05/16 11:54","price":1181000},{"date":"1396/05/16 15:54","price":1182000},{"date":"1396/05/16 16:06","price":1184000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398