قیمت منات آذربایجان در تاریخ 16 مرداد 1396

کمترین: 
1940.2
بیشترین: 
1940.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1940.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":1940.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397