کمترین: 
9853.2
بیشترین: 
9853.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9853.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":9853.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398