کمترین: 
279.9
بیشترین: 
279.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 279.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":279.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398