کمترین: 
8518.7
بیشترین: 
8518.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8518.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":8518.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398