قیمت ریال قطر در تاریخ 16 مرداد 1396

کمترین: 
894.9
بیشترین: 
894.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 894.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":894.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397