قیمت دینار کویت در تاریخ 16 مرداد 1396

کمترین: 
10854.8
بیشترین: 
10854.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10854.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":10854.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397