کمترین: 
413.6
بیشترین: 
413.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 413.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":413.6}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398