قیمت کرون دانمارک در تاریخ 16 مرداد 1396

کمترین: 
520.2
بیشترین: 
520.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 520.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":520.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397