کمترین: 
403.3
بیشترین: 
403.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":403.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399