کمترین: 
48
بیشترین: 
48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":48}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399