کمترین: 
3375.6
بیشترین: 
3375.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3375.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":3375.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398