کمترین: 
2595.8
بیشترین: 
2595.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2595.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":2595.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398