کمترین: 
2962.5
بیشترین: 
2962.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2962.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":2962.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399