کمترین: 
488.1
بیشترین: 
488.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 488.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":488.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398