کمترین: 
929.7
بیشترین: 
929.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 929.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":929.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398