کمترین: 
892.8
بیشترین: 
892.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 892.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":892.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398