کمترین: 
4281.5
بیشترین: 
4281.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4281.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":4281.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398