کمترین: 
3279.8
بیشترین: 
3279.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3279.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":3279.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398