کمترین: 
2.77
بیشترین: 
2.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.79 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 05:00","price":2.79},{"date":"1396/05/16 11:00","price":2.8},{"date":"1396/05/16 14:00","price":2.81},{"date":"1396/05/16 14:20","price":2.79},{"date":"1396/05/16 15:20","price":2.78},{"date":"1396/05/16 16:00","price":2.79},{"date":"1396/05/16 17:00","price":2.77},{"date":"1396/05/16 18:00","price":2.78},{"date":"1396/05/16 19:00","price":2.79},{"date":"1396/05/16 19:20","price":2.8},{"date":"1396/05/16 20:00","price":2.78},{"date":"1396/05/16 21:00","price":2.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398