پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1256.7
بیشترین: 
1260.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1258.90 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 02:40","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 02:50","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 03:00","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 03:10","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 03:20","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 03:30","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 03:40","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 03:50","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 04:00","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 04:20","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 04:30","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 04:40","price":1258.20},{"date":"1396/05/16 05:00","price":1258.10},{"date":"1396/05/16 05:10","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 05:20","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 05:30","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 05:40","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 05:50","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 06:00","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 06:10","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 06:20","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 06:30","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 06:40","price":1259.50},{"date":"1396/05/16 07:00","price":1259.40},{"date":"1396/05/16 07:10","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 07:20","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 07:40","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 07:50","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 08:00","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 08:10","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 08:20","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 08:40","price":1259.20},{"date":"1396/05/16 08:50","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 09:00","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 09:30","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 09:40","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 09:50","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 10:10","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 10:20","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 10:20","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 10:30","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 10:35","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 10:40","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 10:45","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 10:50","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 10:55","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 11:00","price":1259.20},{"date":"1396/05/16 11:10","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 11:10","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 11:15","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 11:25","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 11:30","price":1258.20},{"date":"1396/05/16 11:35","price":1258.10},{"date":"1396/05/16 11:40","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 11:45","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 11:55","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 12:05","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 12:10","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 12:15","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 12:20","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 12:25","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 12:40","price":1258.10},{"date":"1396/05/16 12:45","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 12:50","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 12:55","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 13:00","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 13:00","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 13:05","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 13:15","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 13:20","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 13:20","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 13:25","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 13:30","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 13:30","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 13:35","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 13:40","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 13:45","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 13:50","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 13:50","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 14:00","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 14:00","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 14:10","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 14:15","price":1258.10},{"date":"1396/05/16 14:20","price":1257.50},{"date":"1396/05/16 14:25","price":1257.60},{"date":"1396/05/16 15:00","price":1257.20},{"date":"1396/05/16 15:10","price":1257.30},{"date":"1396/05/16 15:15","price":1257.00},{"date":"1396/05/16 15:25","price":1256.90},{"date":"1396/05/16 15:30","price":1256.80},{"date":"1396/05/16 15:35","price":1256.70},{"date":"1396/05/16 15:40","price":1257.60},{"date":"1396/05/16 15:50","price":1257.40},{"date":"1396/05/16 15:55","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 16:00","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 16:05","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 16:10","price":1257.40},{"date":"1396/05/16 16:15","price":1257.80},{"date":"1396/05/16 16:20","price":1257.60},{"date":"1396/05/16 16:25","price":1257.10},{"date":"1396/05/16 16:35","price":1257.60},{"date":"1396/05/16 16:45","price":1257.00},{"date":"1396/05/16 16:50","price":1256.80},{"date":"1396/05/16 16:55","price":1257.30},{"date":"1396/05/16 17:05","price":1257.60},{"date":"1396/05/16 17:10","price":1257.70},{"date":"1396/05/16 17:20","price":1257.50},{"date":"1396/05/16 17:25","price":1257.30},{"date":"1396/05/16 17:35","price":1257.20},{"date":"1396/05/16 17:40","price":1257.00},{"date":"1396/05/16 17:45","price":1257.50},{"date":"1396/05/16 17:55","price":1257.80},{"date":"1396/05/16 18:05","price":1257.40},{"date":"1396/05/16 18:10","price":1257.90},{"date":"1396/05/16 18:15","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 18:20","price":1258.60},{"date":"1396/05/16 18:25","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 18:30","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 18:45","price":1258.40},{"date":"1396/05/16 18:50","price":1258.50},{"date":"1396/05/16 18:55","price":1258.20},{"date":"1396/05/16 19:00","price":1258.30},{"date":"1396/05/16 19:05","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 19:15","price":1259.40},{"date":"1396/05/16 19:25","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 19:35","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 19:45","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 19:50","price":1259.20},{"date":"1396/05/16 19:55","price":1259.50},{"date":"1396/05/16 20:05","price":1259.40},{"date":"1396/05/16 20:10","price":1259.90},{"date":"1396/05/16 20:20","price":1260.10},{"date":"1396/05/16 20:30","price":1260.30},{"date":"1396/05/16 20:35","price":1259.90},{"date":"1396/05/16 20:45","price":1259.60},{"date":"1396/05/16 20:50","price":1259.80},{"date":"1396/05/16 20:55","price":1259.50},{"date":"1396/05/16 21:15","price":1259.40},{"date":"1396/05/16 21:30","price":1259.70},{"date":"1396/05/16 21:30","price":1259.80},{"date":"1396/05/16 21:40","price":1259.70},{"date":"1396/05/16 21:45","price":1260.10},{"date":"1396/05/16 21:50","price":1260.50},{"date":"1396/05/16 21:55","price":1260.00},{"date":"1396/05/16 22:05","price":1259.40},{"date":"1396/05/16 22:10","price":1259.60},{"date":"1396/05/16 22:20","price":1259.70},{"date":"1396/05/16 22:35","price":1259.50},{"date":"1396/05/16 22:40","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 22:45","price":1259.30},{"date":"1396/05/16 22:50","price":1259.20},{"date":"1396/05/16 22:55","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 23:00","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 23:05","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 23:10","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 23:10","price":1259.10},{"date":"1396/05/16 23:15","price":1259.00},{"date":"1396/05/16 23:25","price":1258.90},{"date":"1396/05/16 23:40","price":1258.80},{"date":"1396/05/16 23:50","price":1258.70},{"date":"1396/05/16 23:55","price":1258.90}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398