پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
507700
بیشترین: 
509000
قیمت آبشده بنکداری در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 508300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 12:10","price":508500},{"date":"1396/05/16 12:20","price":508400},{"date":"1396/05/16 12:30","price":508300},{"date":"1396/05/16 11:15","price":508500},{"date":"1396/05/16 11:20","price":508600},{"date":"1396/05/16 11:20","price":508600},{"date":"1396/05/16 11:25","price":508500},{"date":"1396/05/16 11:35","price":508400},{"date":"1396/05/16 11:40","price":508300},{"date":"1396/05/16 11:40","price":508300},{"date":"1396/05/16 11:45","price":507900},{"date":"1396/05/16 11:50","price":507700},{"date":"1396/05/16 11:50","price":507700},{"date":"1396/05/16 11:55","price":508000},{"date":"1396/05/16 12:05","price":508300},{"date":"1396/05/16 12:10","price":508100},{"date":"1396/05/16 12:15","price":508000},{"date":"1396/05/16 12:20","price":507900},{"date":"1396/05/16 12:20","price":507900},{"date":"1396/05/16 12:25","price":508000},{"date":"1396/05/16 12:35","price":507900},{"date":"1396/05/16 12:40","price":508500},{"date":"1396/05/16 12:40","price":508500},{"date":"1396/05/16 12:45","price":508600},{"date":"1396/05/16 12:50","price":508700},{"date":"1396/05/16 12:50","price":508700},{"date":"1396/05/16 12:55","price":508800},{"date":"1396/05/16 13:05","price":509000},{"date":"1396/05/16 13:20","price":508600},{"date":"1396/05/16 13:25","price":508500},{"date":"1396/05/16 13:50","price":508400},{"date":"1396/05/16 13:55","price":508300},{"date":"1396/05/16 14:20","price":508100},{"date":"1396/05/16 14:20","price":508100},{"date":"1396/05/16 14:25","price":508200},{"date":"1396/05/16 15:00","price":508300},{"date":"1396/05/16 15:00","price":508300},{"date":"1396/05/16 15:05","price":508600},{"date":"1396/05/16 15:15","price":508400},{"date":"1396/05/16 15:20","price":508500},{"date":"1396/05/16 15:30","price":508400},{"date":"1396/05/16 15:30","price":508400},{"date":"1396/05/16 15:45","price":508500},{"date":"1396/05/16 15:55","price":508600},{"date":"1396/05/16 16:00","price":508900},{"date":"1396/05/16 16:00","price":508900},{"date":"1396/05/16 16:05","price":508800},{"date":"1396/05/16 16:15","price":508700},{"date":"1396/05/16 16:30","price":508600},{"date":"1396/05/16 16:30","price":508600},{"date":"1396/05/16 16:50","price":508400},{"date":"1396/05/16 16:55","price":508500},{"date":"1396/05/16 17:20","price":508400},{"date":"1396/05/16 17:20","price":508400},{"date":"1396/05/16 17:25","price":508300},{"date":"1396/05/16 17:30","price":508400},{"date":"1396/05/16 17:45","price":508300},{"date":"1396/05/16 17:50","price":508200},{"date":"1396/05/16 17:50","price":508200},{"date":"1396/05/16 17:55","price":508400},{"date":"1396/05/16 18:05","price":508300},{"date":"1396/05/16 18:15","price":508500},{"date":"1396/05/16 18:20","price":508400},{"date":"1396/05/16 18:20","price":508400},{"date":"1396/05/16 18:25","price":508500},{"date":"1396/05/16 18:30","price":508400},{"date":"1396/05/16 18:45","price":508200},{"date":"1396/05/16 18:50","price":508300},{"date":"1396/05/16 18:55","price":508100},{"date":"1396/05/16 19:05","price":508200},{"date":"1396/05/16 19:15","price":508400},{"date":"1396/05/16 19:50","price":508300},{"date":"1396/05/16 19:50","price":508300},{"date":"1396/05/16 19:55","price":508400},{"date":"1396/05/16 20:20","price":508700},{"date":"1396/05/16 20:25","price":508800},{"date":"1396/05/16 20:30","price":508700},{"date":"1396/05/16 20:30","price":508700},{"date":"1396/05/16 20:40","price":508600},{"date":"1396/05/16 20:40","price":508600},{"date":"1396/05/16 21:00","price":508700},{"date":"1396/05/16 21:00","price":508700},{"date":"1396/05/16 21:05","price":508600},{"date":"1396/05/16 21:30","price":508700},{"date":"1396/05/16 21:40","price":508600},{"date":"1396/05/16 21:40","price":508600},{"date":"1396/05/16 21:50","price":508700},{"date":"1396/05/16 21:50","price":508700},{"date":"1396/05/16 21:55","price":508600},{"date":"1396/05/16 22:05","price":508500},{"date":"1396/05/16 22:25","price":508600},{"date":"1396/05/16 22:40","price":508500},{"date":"1396/05/16 22:40","price":508500},{"date":"1396/05/16 22:50","price":508400},{"date":"1396/05/16 22:50","price":508400},{"date":"1396/05/16 23:20","price":508300},{"date":"1396/05/16 23:20","price":508300}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398