کمترین: 
249000
بیشترین: 
249500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 249000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 02:30","price":249500},{"date":"1396/05/15 03:30","price":249000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398