کمترین: 
10100
بیشترین: 
10100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 12:40","price":10100}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398