کمترین: 
12550
بیشترین: 
12550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 12550 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 12:40","price":12550}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398