کمترین: 
3820
بیشترین: 
3825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3821 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:50","price":3825},{"date":"1396/05/15 12:10","price":3824},{"date":"1396/05/15 12:40","price":3823},{"date":"1396/05/15 01:00","price":3822},{"date":"1396/05/15 02:10","price":3821},{"date":"1396/05/15 03:10","price":3820},{"date":"1396/05/15 04:00","price":3821},{"date":"1396/05/15 04:10","price":3820},{"date":"1396/05/15 04:30","price":3821},{"date":"1396/05/15 04:50","price":3820},{"date":"1396/05/15 05:20","price":3821}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398