کمترین: 
577
بیشترین: 
578
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 578 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:30","price":577},{"date":"1396/05/15 11:40","price":578},{"date":"1396/05/15 12:40","price":577},{"date":"1396/05/15 12:50","price":578},{"date":"1396/05/15 01:10","price":577},{"date":"1396/05/15 01:20","price":578}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398