پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
501246
بیشترین: 
503548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 501772 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:15","price":503548},{"date":"1396/05/15 11:30","price":503351},{"date":"1396/05/15 11:35","price":503219},{"date":"1396/05/15 11:40","price":503351},{"date":"1396/05/15 11:45","price":503022},{"date":"1396/05/15 11:50","price":502627},{"date":"1396/05/15 11:55","price":502496},{"date":"1396/05/15 12:05","price":502298},{"date":"1396/05/15 12:10","price":501838},{"date":"1396/05/15 12:20","price":501904},{"date":"1396/05/15 12:25","price":502035},{"date":"1396/05/15 12:50","price":501970},{"date":"1396/05/15 12:55","price":501904},{"date":"1396/05/15 01:10","price":501838},{"date":"1396/05/15 01:35","price":501772},{"date":"1396/05/15 01:45","price":501509},{"date":"1396/05/15 01:55","price":501575},{"date":"1396/05/15 02:10","price":501444},{"date":"1396/05/15 02:15","price":501641},{"date":"1396/05/15 02:20","price":501509},{"date":"1396/05/15 02:25","price":501641},{"date":"1396/05/15 02:30","price":501707},{"date":"1396/05/15 02:35","price":501641},{"date":"1396/05/15 02:40","price":501575},{"date":"1396/05/15 02:50","price":501246},{"date":"1396/05/15 03:05","price":501444},{"date":"1396/05/15 03:10","price":501417},{"date":"1396/05/15 03:15","price":501575},{"date":"1396/05/15 03:30","price":501641},{"date":"1396/05/15 03:40","price":501707},{"date":"1396/05/15 03:50","price":501772},{"date":"1396/05/15 03:55","price":501838},{"date":"1396/05/15 04:05","price":501772},{"date":"1396/05/15 04:10","price":501970},{"date":"1396/05/15 04:20","price":501904},{"date":"1396/05/15 04:25","price":501838},{"date":"1396/05/15 04:35","price":501904},{"date":"1396/05/15 04:40","price":501970},{"date":"1396/05/15 04:50","price":502035},{"date":"1396/05/15 05:05","price":501904},{"date":"1396/05/15 05:25","price":501772},{"date":"1396/05/15 05:30","price":501707},{"date":"1396/05/15 05:45","price":501772},{"date":"1396/05/15 05:50","price":501838},{"date":"1396/05/15 06:05","price":501707},{"date":"1396/05/15 06:10","price":501772},{"date":"1396/05/15 06:45","price":501641},{"date":"1396/05/15 06:55","price":501707},{"date":"1396/05/15 07:50","price":501641},{"date":"1396/05/15 08:15","price":501707},{"date":"1396/05/15 08:50","price":501772}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398