پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
117291
بیشترین: 
117949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 117407 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:50","price":117845},{"date":"1396/05/15 11:15","price":117949},{"date":"1396/05/15 11:30","price":117845},{"date":"1396/05/15 11:35","price":117822},{"date":"1396/05/15 11:40","price":117834},{"date":"1396/05/15 11:45","price":117822},{"date":"1396/05/15 11:50","price":117718},{"date":"1396/05/15 11:55","price":117695},{"date":"1396/05/15 12:10","price":117638},{"date":"1396/05/15 12:20","price":117291},{"date":"1396/05/15 12:25","price":117361},{"date":"1396/05/15 12:35","price":117407},{"date":"1396/05/15 12:45","price":117441},{"date":"1396/05/15 12:55","price":117476},{"date":"1396/05/15 01:05","price":117534},{"date":"1396/05/15 01:10","price":117476},{"date":"1396/05/15 01:15","price":117534},{"date":"1396/05/15 01:25","price":117580},{"date":"1396/05/15 01:35","price":117603},{"date":"1396/05/15 01:45","price":117557},{"date":"1396/05/15 01:50","price":117568},{"date":"1396/05/15 01:55","price":117603},{"date":"1396/05/15 02:05","price":117568},{"date":"1396/05/15 02:10","price":117580},{"date":"1396/05/15 02:15","price":117568},{"date":"1396/05/15 02:20","price":117557},{"date":"1396/05/15 02:25","price":117568},{"date":"1396/05/15 02:30","price":117534},{"date":"1396/05/15 02:35","price":117499},{"date":"1396/05/15 02:50","price":117465},{"date":"1396/05/15 03:00","price":117488},{"date":"1396/05/15 03:05","price":117511},{"date":"1396/05/15 03:10","price":117534},{"date":"1396/05/15 03:20","price":117511},{"date":"1396/05/15 03:25","price":117499},{"date":"1396/05/15 03:30","price":117522},{"date":"1396/05/15 03:35","price":117545},{"date":"1396/05/15 03:40","price":117511},{"date":"1396/05/15 04:05","price":117557},{"date":"1396/05/15 04:10","price":117534},{"date":"1396/05/15 04:20","price":117557},{"date":"1396/05/15 04:25","price":117568},{"date":"1396/05/15 04:40","price":117557},{"date":"1396/05/15 04:45","price":117568},{"date":"1396/05/15 04:50","price":117545},{"date":"1396/05/15 05:05","price":117522},{"date":"1396/05/15 05:15","price":117499},{"date":"1396/05/15 05:30","price":117476},{"date":"1396/05/15 05:35","price":117488},{"date":"1396/05/15 05:40","price":117476},{"date":"1396/05/15 05:50","price":117499},{"date":"1396/05/15 06:05","price":117476},{"date":"1396/05/15 06:10","price":117499},{"date":"1396/05/15 06:45","price":117453},{"date":"1396/05/15 06:55","price":117476},{"date":"1396/05/15 07:35","price":117453},{"date":"1396/05/15 08:05","price":117441},{"date":"1396/05/15 08:15","price":117430},{"date":"1396/05/15 08:20","price":117453},{"date":"1396/05/15 09:10","price":117465},{"date":"1396/05/15 09:20","price":117453},{"date":"1396/05/15 09:30","price":117441},{"date":"1396/05/15 09:40","price":117407}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398