پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
508050
بیشترین: 
510900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 508550 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:42","price":510450},{"date":"1396/05/15 11:15","price":510900},{"date":"1396/05/15 11:30","price":510450},{"date":"1396/05/15 11:35","price":510350},{"date":"1396/05/15 11:36","price":510400},{"date":"1396/05/15 11:42","price":510350},{"date":"1396/05/15 11:48","price":510000},{"date":"1396/05/15 11:50","price":509900},{"date":"1396/05/15 11:55","price":509800},{"date":"1396/05/15 12:06","price":509750},{"date":"1396/05/15 12:10","price":509550},{"date":"1396/05/15 12:18","price":508050},{"date":"1396/05/15 12:24","price":508200},{"date":"1396/05/15 12:25","price":508350},{"date":"1396/05/15 12:35","price":508550},{"date":"1396/05/15 12:42","price":508700},{"date":"1396/05/15 12:54","price":508600},{"date":"1396/05/15 12:55","price":508850},{"date":"1396/05/15 01:05","price":509100},{"date":"1396/05/15 01:06","price":508850},{"date":"1396/05/15 01:12","price":509200},{"date":"1396/05/15 01:15","price":509100},{"date":"1396/05/15 01:25","price":509300},{"date":"1396/05/15 01:35","price":509400},{"date":"1396/05/15 01:42","price":509200},{"date":"1396/05/15 01:48","price":509250},{"date":"1396/05/15 01:54","price":509350},{"date":"1396/05/15 01:55","price":509400},{"date":"1396/05/15 02:05","price":509250},{"date":"1396/05/15 02:10","price":509300},{"date":"1396/05/15 02:12","price":509250},{"date":"1396/05/15 02:18","price":509200},{"date":"1396/05/15 02:24","price":509250},{"date":"1396/05/15 02:30","price":509100},{"date":"1396/05/15 02:35","price":508950},{"date":"1396/05/15 02:48","price":508850},{"date":"1396/05/15 02:50","price":508800},{"date":"1396/05/15 03:00","price":508900},{"date":"1396/05/15 03:05","price":509000},{"date":"1396/05/15 03:06","price":509100},{"date":"1396/05/15 03:18","price":509000},{"date":"1396/05/15 03:24","price":508950},{"date":"1396/05/15 03:30","price":509050},{"date":"1396/05/15 03:35","price":509150},{"date":"1396/05/15 03:36","price":509000},{"date":"1396/05/15 04:05","price":509200},{"date":"1396/05/15 04:06","price":509100},{"date":"1396/05/15 04:18","price":509200},{"date":"1396/05/15 04:24","price":509150},{"date":"1396/05/15 04:25","price":509250},{"date":"1396/05/15 04:36","price":509200},{"date":"1396/05/15 04:42","price":509250},{"date":"1396/05/15 04:50","price":509150},{"date":"1396/05/15 05:05","price":509050},{"date":"1396/05/15 05:15","price":508950},{"date":"1396/05/15 05:30","price":508850},{"date":"1396/05/15 05:30","price":508850},{"date":"1396/05/15 05:35","price":508900},{"date":"1396/05/15 05:36","price":508850},{"date":"1396/05/15 05:48","price":508950},{"date":"1396/05/15 06:05","price":508850},{"date":"1396/05/15 06:10","price":508950},{"date":"1396/05/15 06:24","price":509350},{"date":"1396/05/15 06:25","price":508950},{"date":"1396/05/15 06:42","price":508850},{"date":"1396/05/15 06:45","price":508750},{"date":"1396/05/15 06:54","price":508800},{"date":"1396/05/15 06:55","price":508850},{"date":"1396/05/15 07:18","price":508900},{"date":"1396/05/15 07:20","price":508850},{"date":"1396/05/15 07:35","price":508750},{"date":"1396/05/15 08:05","price":508700},{"date":"1396/05/15 08:12","price":508650},{"date":"1396/05/15 08:20","price":508750},{"date":"1396/05/15 08:30","price":508650},{"date":"1396/05/15 08:50","price":508750},{"date":"1396/05/15 09:10","price":508800},{"date":"1396/05/15 09:10","price":508750},{"date":"1396/05/15 09:30","price":508700},{"date":"1396/05/15 09:40","price":508550}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398