کمترین: 
597
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 599 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":600},{"date":"1396/05/15 11:30","price":601},{"date":"1396/05/15 11:40","price":600},{"date":"1396/05/15 11:50","price":599},{"date":"1396/05/15 12:00","price":600},{"date":"1396/05/15 12:30","price":597},{"date":"1396/05/15 12:40","price":601},{"date":"1396/05/15 12:50","price":600},{"date":"1396/05/15 01:10","price":601},{"date":"1396/05/15 01:20","price":600},{"date":"1396/05/15 01:30","price":599}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398