کمترین: 
3069
بیشترین: 
3076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3069 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":3076},{"date":"1396/05/15 11:20","price":3074},{"date":"1396/05/15 11:30","price":3073},{"date":"1396/05/15 11:40","price":3074},{"date":"1396/05/15 12:30","price":3073},{"date":"1396/05/15 12:40","price":3071},{"date":"1396/05/15 03:50","price":3069}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398