کمترین: 
3096
بیشترین: 
3126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3096 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":3126},{"date":"1396/05/15 11:20","price":3125},{"date":"1396/05/15 11:30","price":3124},{"date":"1396/05/15 11:40","price":3125},{"date":"1396/05/15 11:50","price":3123},{"date":"1396/05/15 12:00","price":3120},{"date":"1396/05/15 12:10","price":3117},{"date":"1396/05/15 12:40","price":3109},{"date":"1396/05/15 12:50","price":3104},{"date":"1396/05/15 01:00","price":3103},{"date":"1396/05/15 01:10","price":3101},{"date":"1396/05/15 01:20","price":3102},{"date":"1396/05/15 01:30","price":3098},{"date":"1396/05/15 01:50","price":3097},{"date":"1396/05/15 02:50","price":3096}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398