کمترین: 
1051
بیشترین: 
1055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1051 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":1054},{"date":"1396/05/15 11:30","price":1055},{"date":"1396/05/15 11:40","price":1054},{"date":"1396/05/15 12:10","price":1053},{"date":"1396/05/15 12:20","price":1052},{"date":"1396/05/15 12:30","price":1054},{"date":"1396/05/15 12:40","price":1053},{"date":"1396/05/15 12:50","price":1052},{"date":"1396/05/15 01:10","price":1053},{"date":"1396/05/15 01:20","price":1052},{"date":"1396/05/15 02:40","price":1051}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398