کمترین: 
4560
بیشترین: 
4581
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4565 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":4581},{"date":"1396/05/15 11:20","price":4576},{"date":"1396/05/15 11:40","price":4575},{"date":"1396/05/15 11:50","price":4574},{"date":"1396/05/15 12:00","price":4569},{"date":"1396/05/15 12:10","price":4566},{"date":"1396/05/15 12:30","price":4567},{"date":"1396/05/15 12:40","price":4563},{"date":"1396/05/15 12:50","price":4560},{"date":"1396/05/15 01:00","price":4561},{"date":"1396/05/15 01:10","price":4560},{"date":"1396/05/15 01:20","price":4561},{"date":"1396/05/15 02:00","price":4562},{"date":"1396/05/15 02:10","price":4563},{"date":"1396/05/15 02:50","price":4562},{"date":"1396/05/15 03:10","price":4563},{"date":"1396/05/15 03:40","price":4564},{"date":"1396/05/15 04:00","price":4565}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398