پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
508200
بیشترین: 
510900
قیمت آبشده بنکداری در امروز 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 508300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 12:05","price":510000},{"date":"1396/05/15 11:15","price":510900},{"date":"1396/05/15 11:30","price":510000},{"date":"1396/05/15 11:35","price":509800},{"date":"1396/05/15 11:40","price":509900},{"date":"1396/05/15 11:45","price":509800},{"date":"1396/05/15 11:50","price":508900},{"date":"1396/05/15 11:55","price":508700},{"date":"1396/05/15 12:10","price":508200},{"date":"1396/05/15 12:20","price":508300},{"date":"1396/05/15 12:25","price":508700},{"date":"1396/05/15 12:35","price":508500},{"date":"1396/05/15 12:45","price":508700},{"date":"1396/05/15 12:55","price":508900},{"date":"1396/05/15 01:05","price":509100},{"date":"1396/05/15 01:10","price":508600},{"date":"1396/05/15 01:15","price":509400},{"date":"1396/05/15 01:25","price":509900},{"date":"1396/05/15 01:35","price":510100},{"date":"1396/05/15 01:45","price":509900},{"date":"1396/05/15 01:50","price":509800},{"date":"1396/05/15 01:55","price":510100},{"date":"1396/05/15 02:05","price":510000},{"date":"1396/05/15 02:10","price":510100},{"date":"1396/05/15 02:15","price":510000},{"date":"1396/05/15 02:30","price":509600},{"date":"1396/05/15 02:35","price":509500},{"date":"1396/05/15 02:50","price":509300},{"date":"1396/05/15 03:05","price":509400},{"date":"1396/05/15 03:10","price":509600},{"date":"1396/05/15 03:25","price":509500},{"date":"1396/05/15 03:30","price":509600},{"date":"1396/05/15 03:35","price":509800},{"date":"1396/05/15 03:40","price":509600},{"date":"1396/05/15 04:05","price":509900},{"date":"1396/05/15 04:10","price":509600},{"date":"1396/05/15 04:20","price":509700},{"date":"1396/05/15 04:25","price":509800},{"date":"1396/05/15 04:40","price":509700},{"date":"1396/05/15 04:45","price":509800},{"date":"1396/05/15 04:50","price":509700},{"date":"1396/05/15 05:05","price":509600},{"date":"1396/05/15 05:15","price":509500},{"date":"1396/05/15 05:30","price":509400},{"date":"1396/05/15 05:35","price":509500},{"date":"1396/05/15 05:40","price":509400},{"date":"1396/05/15 05:50","price":509500},{"date":"1396/05/15 06:05","price":509400},{"date":"1396/05/15 06:10","price":509500},{"date":"1396/05/15 06:45","price":509300},{"date":"1396/05/15 06:55","price":509400},{"date":"1396/05/15 07:35","price":509300},{"date":"1396/05/15 08:05","price":509200},{"date":"1396/05/15 08:20","price":509300},{"date":"1396/05/15 09:10","price":509400},{"date":"1396/05/15 09:20","price":509300},{"date":"1396/05/15 09:40","price":509000},{"date":"1396/05/15 10:00","price":508300},{"date":"1396/05/15 10:10","price":508400},{"date":"1396/05/15 10:20","price":508500},{"date":"1396/05/15 10:50","price":508400},{"date":"1396/05/15 11:00","price":508200},{"date":"1396/05/15 11:10","price":508300},{"date":"1396/05/15 11:20","price":508400},{"date":"1396/05/15 11:50","price":508300}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398